Centraal Beheer app

Concept, research en UX/UI design

Over dit project

De opdracht

Binnen Centraal Beheer wordt de beweging gemaakt naar een persoonlijke dienstverlener in het leven van de klant. Mijn opdracht was om deze beweging binnen de app conceptueel vorm te geven en visueel uit te werken.

Research en patterns

De eerste stap is om de doelgroep goed in kaart te brengen. Door customer journey mapping, persona's en klantgesprekken heb ik een tweetal archetypes weten op te stellen. Waarbij de ene groep zich vooral focust op het zelf in control willen zijn, heeft de andere groep meer behoefte bij stap voor stap uitleg.

Concepting en wireframing

Vanuit de onderzoeken heb ik wireframes en mini-flows opgesteld om een voorstel voor de toekomst te maken. Hoe spelen we in op de behoefte van de gebruikers en hoe zorgen we ervoor dat de terugkeer naar de app wordt vergroot? De kleine testjes zijn het startpunt om een bepaalde richting op te werken.

Testen met gebruikers

Een aantal interessante voorstellen en interactiepatronen werden getest met gebruikers. Zowel interne collega's/stakeholders maar ook echte gebruikers. Met de feedback uit de onderzoeken kan ik de ontwerprichting meer focus geven. Uiteindelijk is er ervoor gekozen om thema's rondom het leven van de gebruiker toe te voegen.

High fidelity flowchart

Vanuit alle onderzoeken heb ik een eerste design gemaakt, welke qua branding matcht aan het Centraal Beheer merk. Uiteindelijk gaat deze versie getest worden met een panel van klanten, welke op verschillende manieren door de app lopen. Dit prototype en design is gebouwd in Figma, van waaruit ook de test wordt gedaan.

Klantonderzoek van high fidelity

Het klantonderzoek heb ik met een aantal collega's (Design, CRO en klantenteam) afgenomen met klanten. Deze klanten kregen een versie van de app waarbij we een aantal scenario's hebben getest. Op deze manier zien we hoe de gebruike de app ervaart, welke verbeterpunten er liggen en welke emoties er spelen.

Versie V1.0

Vanuit de test is een eerste versie gekomen, welke kan worden geïmplementeerd in de app. Door middel van scrum kunnen we bepaalde gedeeltes implementeren en tegelijkertijd blijven testen. Zo wordt elk kwartaal een gedeelte toegevoegd en getest.

Versie 1.1

Ook dark mode en tablet support is toegevoegd aan de designs en bepaalde componenten zijn geüdate, om beter te passen bij het design system.

Versie V1.2

Vanuit stijl en focus heb ik nog een update doorgevoerd op de huisstijl en de indeling van functies. Dit is de beta versie die wordt gebouwd voor de live omgeving.