Achmea leerplatform

Persona's, research en concepting

Over dit project

  • Datum:2020

  • Categorie:Persona's, research en concepting

  • Klant:Achmea

De opdracht

Binnen Achmea kunnen collega's ervoor kiezen om extra opleidingen te volgen. Hiervoor is een innovatief leerplatform nodig waar verbeterpunten kunnen worden gekozen en daarop aansluitende trainingen.

Wie nu eigenlijk de doelgroep(en)?

Er zijn veel soorten collega's met veel soorten ambities. De ene persoon gaat uit zichzelf nadenken over ontwikkeling, terwijl een ander liever de kat uit de boom kijkt. Voor elk type collega hebben we een prikkelende manier nodig om bezig te gaan met ontwikkeling. Hiervoor heb ik samen met Ferdy Kleverwal een designsprint samengesteld waarin we persona's en archetypes gaan samenstellen.

Indeling van behoeftes

Op basis van de verschillende persona's hebben we features samengesteld.

Schetsen van eerste ideeën

Eerste mockups en prototypes werden opgezet, waarbij alle voorgaande ideeën op bepaalde plekken werden samengevoegd. Ook landmarks uit de stad werden onderzocht en toegevoegd (iconen en kleuren). Een bepaalde stijl werd opgezet die accessible qua kleuren taal werd.

Testversie bouwen

Om op kleine schaal een test te doen hebben we een database gebouwd waarmee bezoekers via een app hun reis door de stad konden maken. Het idee en het prototype worden uitgelegd in de conceptvideo die hieronder te zien is.

Final versie

Uiteindelijk hebben we een eerste versie opgeleverd aan de gemeente 's-Hertogenbosch die deze input kunnen gebruiken voor de diverse city tripping tools waar zij al over beschikken. Een demo van de werking wordt hieronder gepresenteerd.